«

»

Deň Zeme

Na našej škole si pripomíname aj Deň Zeme. V tento deň môže každá trieda vyhotoviť obrovský plagát, ktorým vyjadrí svoj názor ku Dňu Zeme. Potom na školskom dvore vysádzame stromy a kríky, ktoré k tomuto dňu venovali rodičia a pedagógovia. Cez školský rozhlas si žiaci môžu vypočuť program venovaný ohrozeniu fauny a flóry na našej planéte. Veríme, že aj týmto motivujeme žiakov k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu.