«

»

Denný tábor

 

Vychovávateľky ZŠ M. Korvína každoročne organizujú pre deti letný denný tábor. Výlety, športový deň, pešia túra, súťaže v šikovnosti, výtvarné činnosti a veľa iných programov sú príjemným spestrením letných prázdnin všetkých účastníkov.