«

»

Lyžiarsky výcvik

Pre žiakov 7. ročníka pravidelne organizujeme lyžiarsky výcvik. Základy tohto obľúbeného zimného športu si naši žiaci osvojujú na vhodných lyžiarskych miestach pomocou skúsených inštruktorov. Takisto oddych i ubytovanie sú zabezpečené na výborných miestach.