Krúžky – 2019/2020

Krúžok Učiteľ krúžku Ročník
Plávanie Nyársik Bucsuházy Anikó
Udvardi Anikó
Konverzácia v anglickom jazyku Udvardi Anikó
Bugár Felinger Denisa
Matematický krúžok Chudoba Katalin 3.
Športový krúžok Kovács László 7-8.
Matematický krúžok Csóka Róbert 9.
Krúžok mladého záchranára Újhelyi Rozália 7-9.
Výpočtová technika Csóka Róbert 6-8.
Cvičenia z maďarského jazyka Merva Krisztina 9.
Cvičenia zo slovenského jazyka Horváth Angéla 9.A
Cvičenia zo slovenského jazyka Csepreghy Edina 9.B
Konverzácia v nemeckom jazyku Csáder Szilvia 7.B