Pracovné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola Mátyása Korvína s VJM v Šamoríne, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od 1.10.2020. Pracovné miesto je obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Všetky požadované doklady zasielajte e-mailom na adresu: sami@zscorvin.sk alebo poštou na adresu:
ZŠ M. Korvína s VJM, Rybárska 2, 93101 Šamorín.