Školská jedáleň


 

 

Cena obedov:

1-4 roč.

5-9 roč.

1,41 €

1,50 €

Číslo účtu: 12737122/0200 VÚB

KS: 0379

VS: evidenčné číslo žiaka

SP: trieda + meno

 

Obedy je možné odhlásiť: deň vopred do 13:45

Telefónny kontakt: 031 562 22 71