Školská jedáleň

 


 

Cena obedov:

1-4 roč.

5-9 roč.

2,10 €

2,30 €

Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 1273 7122

KS: 0379

VS: evidenčné číslo žiaka

SP: trieda + meno


 

Obedy je možné odhlásiť: deň vopred do 13:45

Telefónny kontakt: 031 562 22 71