«

»

Beköszöntő

Tisztelt Szülők! 

2019. július elsejétől én lettem kinevezve az alapiskolánk igazgatói helyére. Mészáros Péternek hívnak, 52 éves vagyok és most fogom kezdeni a 28. tanévemet, mint pedagógus. Nem az ismeretlenségből jöttem az ismeretlenségbe, hiszen somorjai vagyok, pályafutásom első 12 évét itt tanítottam több jelenlegi kollégámmal együtt. A pályázatom beadásának a legfőbb célja az volt, hogy egy olyan közösség tagja lehessek, amely a lehetőségeihez mérten a legjobban formálhassa az iskolánk helyét és szerepét digitalizált világunkban. A feladat szép, nem könnyű és nem is egyszerű. Egyszerre kell belekapaszkodnunk keresztény kultúránk értékeibe, felvenni a versenyt a fogyasztói társadalmak minden rákfenéjével, oktatni, nevelni a ránk bízott tanulókat a kipróbált és bevált értékrendek mentén.

     Elhatároztuk, hogy iskolánk filozófiáján alakítunk kissé. Megpróbáljuk iskolaotthonossá, jobban gyerekközpontúvá változtatni intézményünket. A munkánk középpontjában nem az államilag előírt követelmények és időterv, nem az előírt tanterv napra pontosan való betartása, hanem a gyerek áll. A gyerek, mint egyén és az osztályközösség szabja majd meg, hogy minden törvényes előírást teljesítve, de maximálisan kihasználva az óraválasztás, a tanterv átcsoportosítás, a tansegédeszközök megválasztásának lehetőségét , hogy miként érjük el céljainkat.

     A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy az alsó tagozatosok ha járnak napközibe és ott részt vesznek az egy órás délutáni tanuláson, hétköznapokon nem hordják haza az iskolatáskájukat, nem kell otthon az esti órákban is az egész napi munka után tanulniuk. Ez a gyakorlat több minden pozitív dolognak az előmozdítója lehet. A pedagógusnak módszertanilag, szervezésileg jobban fel kell építenie a tanórákat, jobban kell fókuszálni a törzsanyagra, jobban ki kell használni a pedagógiai kommunikáció adta lehetőségeket, szervezettebb és hatékonyabb lehet a napközis munka is. Mindezzel azt is elszeretnénk érni, hogy ami a pedagógusok munkája, annak egy részét ne hárítsuk a szülőkre, ellenben lehetőségeinkhez mérten nyugalmat vigyünk a családok életébe. Ez egy lehetőség, természetesen, ha a szülők óhajtják, akár minden nap is hazavihetik a tanszereket, hogy figyeljék a gyerekük fejlődését. Némi házi feladatot a gyerekek csak hétvégére kapnak. Pontosabb és több információt a szülői értekezleteken az osztályfőnököktől és a honlapunkon rendszeresen megjelenő írásokból kaphatnak. Az előző munkahelyemen ez a program már 15 éve folyt sikerrel, minden gyermekbetegségére rájöttünk, Önöknek, szülőknek nem kell tartaniuk attól, hogy gyermekük alulművelt lesz, mert nem lesz kitéve az otthoni esti dresszúrának.

     A fentiekben leírt program nem alsó tagozatos specialitás. Kellően adaptálva, a törzsanyagra és az iskolában eltöltött időre koncentrálva, megfelelő mennyiségű és minőségű házi feladat feladása mellett a felső tagozatban is alkalmazható. Lehetőleg ne a felejtésnek tanítsunk!

     Amikor pályáztam, kellett írnom egy iskolafejlesztési programot. Próbáltam a földön maradni. Munkába állásom óta igyekszem minél jobban megismerni a feltételeket, melyek befolyásolják majd az oktatói, nevelői munkánkat. Természetesen több feltételen kisebb, vagy éppen egész nagy váltásra, változtatásra lesz még szükség, de megismerve a számomra még új kollégáimat is, nagyon bízom benne, hogy Önökkel, szülőkkel, velünk pedagógusokkal és az iskolánk nem pedagógiai alkalmazottaival is és természetesen a legfontosabbakkal a diákjainkkal az előttünk álló tanév egy érdekes, új lendületet kap.  Ez a fejlesztési program ide kattintva megtekinthető.