Iskolánk története

Az iskola múltja

Az 1950-es esztendő fontos mérföldkő volt a szlovákiai magyar oktatásügyben. Ekkor nyitották meg újra kapuikat a hatalom által korábban bezárt intézmények. Ekkor nyílt meg Somorján a magyar iskola a volt kolostor falai között. Előbb elemi és polgári, később tizenegyéves iskolában, majd gimnáziummal összevont tanintézményben folyt az anyanyelvi oktatás. 1965-ben önállósult a kilencéves alapiskola.

Az 1990/91-es tanév új fejezet a somorjai magyar alapiskola történetében. Addig ugyanis egy épületben működött a magyar és szlovák alapiskola, ekkor viszont különvált a két intézmény, és a magyar alapiskola a Halász utcai új épületbe költözött. 2001-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, és ekkor vette fel a Corvin Mátyás nevet. Azért került sor e név választására, mivel Corvin Mátyásról köztudott, hogy nem csak az igazságot pártolta, hanem a művelődést, a művészeteket is, tudva, hogy mindkettő az európai megmaradás záloga. 2005-ben pályázatból sikerült az épületet felújítani, és működését gazdaságosabbá tenni.

Tanulóink műveltségi színvonalának emelése érdekében 1999-ben az alapiskola szülői tanácsa mellett megalakult a TÁMASZALAP alapítvány. Az alapítvány bevételéből azokat a diákokat támogatjuk, akiknek a tanulmányi előmenetele kiváló, magaviseletük kifogástalan, de a család anyagi helyzete nem tenné lehetővé a tanuló képességeinek megfelelő fejlődését, az érettségi, vagy az egyetemi diploma megszerzését. 2003-tól megalakult a SOLIDARIS ALFA alapítvány, amely a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ebédjét biztosítja.

Pályázatokkal, a szülőkkel, a támogatókkal való szoros együttműködés kapcsán az iskola olyan anyagi bázishoz jutott, amelynek segítségével jól felszerelt, korszerű segédeszközökkel, szaktantermekkel rendelkező iskolává lépett elő.

Az iskola jelene

Iskolánkat jelenleg 487 tanuló látogatja, az osztályok száma 22, két illetve három osztályt működtetünk évfolyamonként.

2006-tól működtetünk nulladik évfolyamot. Ebbe az évfolyamba azok a hatodik életévüket betöltött tanköteles tanulók kerülhetnek, akiket iskolaérettségi pszichológiai teszt alapján szakember javasol. Az előkészítő osztály kedvező fogadtatásra lelt a szülők között.

Kiemelt feladatnak tartjuk a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, lehetőséget biztosítunk számukra az idegen nyelv, valamint a természettudományi tantárgyak emelt szintű tanítására.