Iskolaotthonos program

Az óvodából az iskolába való átlépés jelentős változást hoz mind a gyermekek, mind a szülők számára. Ezt a nehéz időszakot szeretnénk számukra megkönnyíteni az iskolaotthonos programunk bevezetésével. Olyan oktató-nevelő formával segítenénk az átmenetet az óvoda és az iskola között, amely megkönnyítené az elsősök beilleszkedését és elősegítené a helyes tanulási szokások, készségek kialakulását.

Az egész napos oktató-nevelő munkát oly módon szerveznénk meg, hogy a délelőtt folyamán biztosítva legyen a tanulók számára az új ismeretek elsajátítása, délután pedig a következő tanítási napra való felkészülés. Az osztályfőnökök és a nevelők napi kapcsolatban lesznek egymással. A nevelők a munkájukat a tanítókkal együttműködve végzik. Megbeszélik azt is, melyik tanuló melyik tantárgyból igényel több gyakorlást. A tanulók nem viszik haza naponta a tankönyveiket, füzeteiket, tanszereiket. A tanítási héten nincs otthoni tanulás, hiszen a gyerekek a napköziben megoldják, begyakorolják a kapott házi feladatokat. Az iskolatáska csak a hétvégére kerül haza olyan házi feladatokkal, amelyek a heti tananyag ismétlését szolgálják.

Amennyiben a szülők nem igénylik ezt az oktatási formát, vagy gyermekeik bizonyos napokon egyéb elfoglaltságuk miatt nem részesülnek az egész napos oktatásban, mivel tanítás után rögtön elhagyják az iskolát, ők otthon a szüleik segítségével oldják meg és gyakorolják be a házi feladatokat, majd a következő napon magukkal hozzák az iskolába. Ugyanez a módja a tananyag pótlásának, begyakorlásának is betegség esetén. Természetesen az osztályfőnökök segítségével, magyarázatával történik mindez.
Reméljük, hogy az iskolaotthonos programunkkal zökkenőmentessé tehetjük leendő elsőseink beilleszkedését.