«

»

EBÉDRENDELÉS A 2023/2024-ES TANÉVRE

Aki már a 2022/2023-as iskolai évben étkezett az iskolánk ebédlőjében és rendelkezik elektronikus csippel valamint bejelentkezési kóddal, az ismert módon már megrendelheti az ebédet az internetes applikáción keresztül.

Ebéd 2023. szeptember 5-től lesz. Az ebédet előző napon 13:45 óráig lehet megrendelni, illetve lejelenteni.

Aki nem rendelkezik még elektronikus csippel, az 2023. augusztus 28-tól igényelheti az iskolai étkezdében 7:00 órától 12:00 óráig.

 1. Az iskolai étkezde elektronikus csipje az iskolalátogatás teljes idejére érvényes. Ára 6,20 €. Elvesztése esetén új csipet kell vásárolni.
  Ha az étkező végleg kijelentkezik az ebédről, a csip visszaadásával visszatérítjük az árát (6,20 €).
 2. Az ebéd ára alsó tagozatos tanuló esetében 2,10 €, felső tagozatos tanuló esetében 2,30 €.
 3. Az ebéd árát a tanuló törvényes képviselője fizeti. Az ebéd árának egy része visszamenőleg támogatott, a szülőre maradó fizetendő rész 0,40 €/ebéd (ez a rezsiköltség).
 4. A támogatás abban az esetben jár, ha a tanuló részt vett aznap a tanítási órákon és az ebéd kivételekor használta az elektronikus csipet. Ezért elengedhetetlen, hogy a tanuló minden esetben használja az elektronikus csipet. Az iskolai konyha a nem lecsipentett ebédért nem vállal felelősséget. A tanítási órákon való részvétel figyelemmel kísérése az Edupage-n keresztül történik. A támogatáshoz még feltétel a törvényes képviselő által pontosan kitöltött, aláírt és visszaküldött kérvény (Žiadosť) is, amit már a júniusi hónap folyamán beadtak a szülők.
 5. Az alsó tagozat (1.-4. évf.), felső tagozat (5.-9. évf.) és a felnőttek az ebédet egész hónapra előre megrendelhetik a megrendelő terminálnál vagy az internetes applikáción (www.strava.cz). Ennek feltétele, hogy az étkező kontóján legyen elegendő összeg, alsó tagozatos tanuló esetében minimálisan 42 € (ebből 30 € a letét), felső tagozatos tanuló esetében 46 € (ebből 30 € a letét) szükséges az egész hónapra. Amennyiben nem szeretnék egész hónapra megrendelni az ebédet, csak néhány napra, az is lehetséges.
 6. Az ebédet előző napon 13:45 óráig lehet megrendelni, illetve lejelenteni. Az ebéd lejelentése az iskolában elhelyezett terminálnál vagy az internetes applikáción keresztül lehetséges.
 7. Az ebédek kiadása 11:15 és 11:30 között történik a nyugdíjasoknak, ill. első nap azon betegséget jelentett tanulók szüleinek, akiknek már nem volt lehetőségük lemondani az ebédet.
 8. Az ebéd ára utalással téríthető meg az iskolai étkezde számlaszámára:
  IBAN: SK75 0200 0000 0000 1273 7122
  Az utalásnál fel kell tüntetni a VS (variabilný symbol)  és a megjegyzéshez (Poznámky pre príjemcu) írják be gyermekük nevét és osztályát