«

»

FIGYELEM!

Életveszélyes felhívás, kihívás terjed a gyerekek között. A kihívás során felszólítják őket, hogy vegyenek be minden vény nélkül kapható gyógyszert, ami otthon van, majd rögzítsék videóra a szervezetük reakcióját és osszák meg a közösségi oldalon.

Forrás: MAGYAR ISKOLA: Veszélyes felhívás terjed a gyerekek körében

A dunaszerdahelyi járási rendőrség kérésére osztjuk meg a következő felhívást:

Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi

Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.

Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili.

K predmetnej veci posielame tlačovú správu i link na FB.

FB: https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/5483120158384828