«

»

Mészáros Erzsébet emlékére

Megrendüléssel értesültünk halálhíréről. Karácsony előtt még találkoztunk az iskola által rendezett nyugdíjas pedagógusok összejövetelén. Akkor 80 éves volt, szálfaegyenes, fiatalosan derűs, tele tenni akarással. Büszke volt fiára, aki az iskola igazgatójaként, lelkesen számolt be az elért eredményekről volt kollégáinak, tanítóinak.

Erzsike tanulmányait a nyitrai egyetemen végezte. Képesítést szerzett az alsó tagozat valamennyi tantárgyának oktatására. Pedagógiai pályáját Csallóközcsütörtökben kezdte, majd Somorjába költöztek. Így lett oszlopos tagja a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola tanítói karának, ahol tanítóként, majd igazgatóhelyettesként is oroszlánrészt vállalt az oktató-nevelő munkában. Innen vonult nyugdíjba, de még visszajött helyettesíteni, kisegíteni, ha szükség volt rá.

A pedagógiai hivatással járó számtalan igényes iskolai feladat vállalásával együtt a köznevelésben, anyanyelvünk, kultúránk és hagyományaink ápolásában is maradandó értéket teremtett. Vallotta, hogy a tudás a pedagógus oktató-nevelő munkája révén válik a gyermekek tulajdonává. Nagy gondot fordított a tehetséggondozásra, de különórákon foglalkozott a hátrányos helyzetű tanulókkal is, hogy felzárkóztassa őket.

A szövegértés, a helyes beszéd, a betűk helyes megformálása fontos volt számára, ezért lett társszerzője az elsős Írásfüzetcsomagnak, melyből a tanulók megtanulhatták szépen és helyesen leírni a betűket, szavakat, valamint a számokat is. Óriási segítség volt ez a pedagógusoknak is.

Szlovákiai magyarként sokat fáradozott gyermekeink szlovák nyelvi tudásának elmélyítéséért. Somorja a különböző nyelvek és kultúrák városa, így egymás elfogadása, tisztelete fontos nevelési célja volt. Azon fáradozott, hogy tanulóink a szlovák nyelvet minél hatékonyabban elsajátíthassák. Tankönyvszerzőként is fontos szerepet vállalt a szlovák nyelv oktatásának hatékonyságában. A 3. és 4. évfolyam számára írt színvonalas tankönyvei nagyban segítették, megkönnyítették a pedagógusok munkáját, fejlesztették a tanulók nyelvtudását.

Emberség, szeretet, önfeláldozás jellemezte. Sokan merítettünk erőt hivatástudatából. Mindig magasra helyezte a mércét, példakép volt gyereknek, tanítónak egyaránt. Erzsike vérbeli pedagógusként élt, és a tanítók napján távozott az élők sorából. Nyugodjon békében!