«

»

Tisztelt Iskolabarátok!

Iskolánk volt pedagógusa, Skriba Mária tanító néni életének 82. évében elhunyt. 1964-ben kapott biológia–kémia szakos tanári oklevelet és attól az évtől kezdve, több, mint 40 éven keresztül oktatta, nevelte a somorjai és Somorja környéki tanulókat. Elméleti és módszertani tudása bámulatos volt, egykori tanítványai a mai napig élénken emlékezhetnek tanóráira, annyira élményszerűen közvetítette számunkra a tudást. Később kollégaként egy nagyon közvetlen, jó humorú, segítőkész embert ismertünk meg személyében, akit a pátosz legkisebb szele is elkerült. Mindig feltöltődést jelentett vele beszélgetni.

Drága Marika néni, köszönjük az értünk tett sok-sok igyekezetet, munkát, köszönjük azt az időt, amit együtt tölthettünk.

A somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola összes dolgozója, valamint az egykori tanítványok nevében őszinte részvétünk a családjának.

Mészáros Péter, iskolaigazgató