«

»

Bizakodással tele

Tisztelt Szülők!
 
A rövid írásom címe nagyon érzékletesen kifejezi a magam a kollégáim és gondolom az Önök lelki állapotát is. Nyitottunk, a 236 alsó tagozatosunk közül 202-en megjelentek a mai nap az iskolában. Többen jelezték, hogy holnap, vagy holnapután jönnek. Voltak olyanok is, akik gyerekük iskolába jövetelét a húsvéti szünet utánra halasztották.
Bele tudom képzelni magam azok helyzetébe is, akik még visszatartják gyerekeiket különböző okoknál fogva a közösségtől. Higgyék el, akár egy intézmény élén, akár egy város élén, de akár egy családanya helyében is nem könnyű ma helyes döntést hozni gyerekeink érdekében. Lelkünk bizakodással tele, hogy a mai kezdés egy problémamentes folyamat első állomása és egyre többen csatlakozhatnak hozzánk.

Tisztelettel, Mészáros Péter iskolaigazgató