«

»

Elsősök avatása

Az idén október 18-án volt az elsősök iskolássá avatása. Iskolánk legkisebbjei már megszokták az új körülményeiket, megismerkedtek új társaikkal, tanítójaikkal. Hetekkel az avatás előtt lelkiismeretesen gyakoroltak, hogy élvezetesebbé, ünnepélyesebbé tegyék szüleiknek, nagyszüleiknek az ő kisiskolássá válásukat. Eddig is és ezen túl is az első évfolyamban nagyon sok munka vár rájuk. Tudatosítaniuk kell, hogy a szavak hangokra tagolhatóak, azokat fel kell ismerniük, meg kell tanulniuk ezeket elolvasni, majd összeolvasni, leírni. Ez azzal jár együtt, hogy a magyar ábécét négy formában kell elsajátítaniuk. Számtanból pontosítani kell a számfogalmukat, értelmezni a logikai feladatokat, megtanulnak összeadni, kivonni húszig, ismerkednek a szlovák nyelvvel, kialakul egy osztályközösség, ami jó esetben segíti, óvja tagjait kilenc éven keresztül.

     Az avatón elnézve a kis elsősöket, utána a közös fénykép elkészítésekor láttam sok elevenséget, vidámságot, kevés megszeppentséget, tehetséget sok – sok akarást, amelyek mind jó előfeltételei annak, hogy a gyerekek, a szülők és a pedagógusok céljai, vágyai minél jobban teljesüljenek.  Az elsős tanító néniknek és a művelődési ház alkalmazottainak nagy köszönet a munkájukért, segítségükért.

Mészáros Péter