«

»

ISKOLAI JELZŐLÁMPA – ÚTMUTATÓ AZ ISKOLA MŰKÖDTETÉSÉRE

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/2022-es tanévre szóló ISKOLAI JELZŐLÁMPA elnevezésű rendelet alapján a következő útmutató érvényes az alapiskolák működtetésére:

 • TÜNETMENTESSÉG:
  A szülő tanév megkezdése előtt, ill. minden 3 napnál hosszabb mulasztást (a hétvégét és ünnepnapokat is beleértve) követően felmutatja a „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot” (lásd 1. sz. melléklet).
  A tüneteket produkáló tanuló köteles otthon maradni. Amennyiben a szülő nem tudja kizárni a tüneteket, a házi gyermekorvost értesíti.
 • OTTHONI ÖNTESZTELÉS:
  Lehetőség van az önkéntes otthoni öntesztelésre az erre alkalmas antigén gyorstesztek segítségével (minden hétfő és csütörtök reggel, az iskolába lépés előtt javasolt elvégezni a tesztet). Szülői kérésre minden tanuló 25 darabból álló, otthoni öntesztelésre alkalmas antigénteszt-csomagot kap, melyet aláírás ellenében vehet majd át az osztályfőnöktől.
 • SZÁJMASZK VISELÉSE:
  A SZK Közegészségügyi Hivatalának aktuális határozata értelmében a tanulók felső légutainak eltakarása a tanítási folyamat egésze alatt kötelező. A szülő gyermeke számára napi két darab maszkot (a pótmaszknak mindig a tanulónál kell lennie, hogy azt szükség esetén használhassa) és egy csomag, egyszer használatos papír zsebkendőt biztosít.
 • A JELENLÉTI OKTATÁS SZÜNETELTETÉSE AZ OSZTÁLYOKBAN:
  Az új COVID-automata értelmében az iskolák a járások besorolásától függetlenül nyitva tartanak. Az előző tanévtől eltérően a jelenléti oktatás csupán az egyes osztályokban szünetel, nem pedig az egész iskolában. Amennyiben az adott osztályt olyan tanuló vagy alkalmazott látogatja, akinél beigazolódik a koronavírus-fertőzés gyanúja, a tanulók 14 napos házi karanténba vonulnak (kivételt képeznek a házi karantén alól mentesítettek).
 • KARANTÉN ALÓLI MENTESÍTÉS:
  A karantén alól mentesülnek azok az osztályt látogató, fertőzöttel kontaktusba kerülő tanulók:
  akik az utóbbi 180 napban átestek a COVID-19 megbetegedésen (ez PCR-teszttel, antigén gyorsteszttel, ellenanyag-teszttel igazolandó)
  a teljesen beoltott tanulók, vagy azok, akik átestek a COVID-19 megbetegedésen és a betegség leküzdésétől számított 180. nap előtt megkapták a koronavírus elleni oltás 1. adagját. A szülő a tanuló karantén alóli mentesítését a „Tájékoztatás a karantén alóli mentesítésről” elnevezésű dokumentum felmutatásával igazolhatja (lásd 2. sz. melléklet).
 • A MULASZTÁS IGAZOLÁSA:
  A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel igazoltan a tanulót.

Több mint 5 egymást követő tanítási nap mulasztása esetén a szülő felmutatja „A betegséget igazoló nyilatkozatot”, amelyet a házi gyermekorvos tölt ki.

GYERMEKÁPOLÁSI JÁRULÉK:
A szülő gyermekápolási járulékra jogosult, amennyiben az iskolaigazgató vagy a területi közegészségügyi hivatal a jelenléti oktatás szüneteltetése mellett döntött a 11. életévét be nem töltött tanuló osztályában, ill. amennyiben a házi gyermekorvos által kiállított bizonylat értelmében a tanuló egész napos ápolásra szorul. Amennyiben a szülő saját döntése alapján marad otthon a tanulóval, a gyermekápolási járulékra nem jogosult.

Az ISKOLAI JELZŐLÁMPA elnevezésű rendelet teljes szövege: Iskolai jelzőlámpa

1. sz. melléklet: Priloha1

2. sz. melléklet: Priloha2