«

»

Szervezési változások

Tisztelt Szülők!

Az új kormányrendeletek lehetővé tették, hogy változtassunk az iskolánkban folyó oktatási, nevelési formánkon. Hétfőtől, (június 15.) újra működik a reggeli napközi, ahova a tanulókat legkorábban 6.30-ra lehet iskolába hozni. Délután a napköziben a gyerekek 17.00-ig maradhatnak. A délelőtti órák idejére visszaállnak az eredeti osztályok összetételei, illetve ahány tanuló az adott osztályból megjelenik. Egy osztályban lehet több, mint 20 tanuló és a délutáni tevékenységekre új csoportok alakíthatóak. Ezek már a mi szervezési feladataink. A fent említett változásokon kívül lényegében az előttünk álló 3. hét az első kettőhöz hasonlóan zajlik majd, az 1 – 2 évfolyamnak 4, a 3 – 5 évfolyamnak 5 tanítási órája lesz. 2020. 6. 22-től azonban az iskolánk nyitva áll mindegyik diákunk számára. Arra kérem a 6 – 9 évfolyamba járó diákok szüleit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és közöljék velük, hogy mi a döntésük, 22-től fog járni a gyerekük iskolába, vagy nem. Ha igen, bejelentkezik-e ebédre? Kérem tegyék meg ezt legkésőbb csütörtökig, ( június 18. ).
Az iskolába jelentkezőknek a következőkkel kell számolniuk. A tanév végéig folyamatos iskolába járást várunk el. Be kell tartaniuk mindegyik rájuk vonatkozó higiéniai feltételeket, melyek az iskolánk 2020. 6. hó ideiglenes működési rendszabályai tartalmaznak. ( Ez megtalálható a honlapunkon is. ) Lenni kell náluk 2 szájmaszknak, amit az étkezőben, a tanítási órákon és az udvaron levethetnek, az iskolába lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, érintésmentes lázmérővel mérhetjük a lázukat és kötelesek betartaniuk a pedagógusok utasításait az egyéb higiéniai rendeletek betartására.
Amikor a tanulók először jönnek iskolába, náluk kell, hogy legyen egy 3 napnál nem régebbi dátummal ellátott nyilatkozat a tanuló egészségi állapotáról. Ezt szintén letölthetik az iskolánk honlapjáról és csak a szülő írja alá. A bejelentkező 6 – 9 évfolyam tanulói tervezett és szervezett tevékenységgel töltik el majd a fennmaradt iskolai tanév napjait, betartva az iskolai rendtartást. Bizonyítványosztás június 30-án lesz, ami legkésőbb 10.00-ig tart majd. Ezen a napon se ebéd nem lesz, se a  napközi nem működik. A nyári napközi  július 1-től, 17-ig tart, részletek a kiküldött értesítőkön. Azok a diákok szülei, akik nem járnak iskolába érdeklődjenek a tankönyvleadásról az osztályfőnököknél. Azok a diákok, akik csak a bizonyítványuk átvételére, jún. 30-án jönnének iskolába, jöhetnek, egy szüleik által aláírt igazolással egészségi állapotukról ( fent említve ). A legkisebbek szülei júl. 30-án a bizonyítványosztáskor szájmaszkkal, kézfertőtlenítés után beléphetnek az iskolába, hogy segítsenek gyerekeiknek összepakolni és elvinni holmijaikat. 
Somorja város vezetősége, illetve a város fenntartása alatt álló iskolák, mind azon vagyunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten ebben a rendhagyó helyzetben, merjük remélni, hogy a vége felé, az oktatói, nevelői munkánkon túl minél több segítséget nyújthassunk diákjaink szüleinek, Önöknek. Kérem higgyék el, hogy az utóbbi hónapokban az oktató pedagógusainknak a munkája nem lett se könnyebb, se kevesebb, sőt. Azt is láttuk, hogy Önökre is több feladat, megterhelés hárult. Ezért is vagyunk a barikád ugyan azon az oldalán. Együtt sikerül. 

Mészáros Péter, iskolaigazgató