«

»

Újra a megszokott mederben

Tisztelt Szülők!

Érdekes, sokaknak megpróbáltatottságokkal teli hónapok vannak mögöttünk. Főleg a felső tagozatosainkon tapasztalhattuk az online tanulás és az ezzel járó életvitel negatív hatásait. A tanulóknak hiányoztak az osztálytársaik, barátaik, a személyes kontaktusok, szórakozásaik. Sok tanuló kényszerült sokkal nagyobb önállóságra, hisz a szülőknek tenniük kellett a dolgukat. Nem elfogadható, hogy fejlődő személyiségek kellő rendszeresség, fegyelmezettség és irányítás nélkül változzanak. Az iskolánk a pedagógusokkal az oktató, nevelő munkánkon túl ehhez igyekszünk minél többet és jobbat hozzátenni. Túl vagyunk egy adaptációs folyamaton, amely nagyjából a normális rendet volt hivatott visszaállítani, 
miközben egy sor szigorított higiéniai szabályt kell betartanunk. A visszaállás nem könnyű, a megszokottnál több viselkedésbeli gubancot voltunk kénytelenek oldani. Pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak, mindenkinek a maga helyzetéből azt kell tudatosítanunk, hogy mi mind egy oldalon állunk, mindannyiunknak azonosak a céljaink. Az ürességtől kongó iskolafalakkal ellentétben sokkal életszerűbb látni a napi kötelességeiket tevő gyerekeket, ahogy zsibongnak a szünetekben, ahogyan szabadon engedik a harmadikosok az általuk felnevelt bogáncslepkéket, hogyan örülnek a 2.A-sok a Mikulás válaszlevelének, nézni, amint tömik magukba a gyerekek a  palacsintát és átérezni, amint a végzős kilencedikeseink utolsó heteiket töltik el egy számukra is igen hosszú életszakasz végén. Nagyon jó lenne, ha az ebből az iskolai évből hátralévő egy hónap zökkenőmentesen, feladatainkat teljesítve telne el.
Felfogásom szerint egy iskolában az abszolút első az oktatói, nevelői munka minősége, de nem elhanyagolható a minket körülvevő környezetünk sem. A múlt héten fejeződött be a második emeleten újabb két illemhelynek a felújítása. Ezekkel együtt még a 2020-as évi költségvetésünkből nyolc illemhelyet újíttattunk fel. Szintén a múlt héten szerelték össze az udvarunkon a négy elemből álló kisebb játszóteret is. Ennek a megvalósításában nagy érdeme van az iskolánk mellett működő szülői szövetség vezetőségének, hiszen az e körüli összes szervezésen túl még 5000 euró pályázati pénzt is nyertek. Köszönet érte. Még mindig a múlt hét eseményeihez tartozik, hogy a BALA cég szponzorálásában az évek során használhatatlanná vált ablakaink zöme újra használhatóakká váltak. Főleg a billenthető ablakok nyitószerkezete és sok kilincs ment tönkre. Megjavítását köszönjük szépen.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató