«

»

Vissza az iskolába

Tisztelt Szülők!

Ahogy már Somorja városa honlapjáról értesülhettek, hétfőn 2021. február 8-án megnyitjuk az alapiskolánkat az 1. és 2. évfolyam számára. A gyerekek iskolába jövetelének feltétele természetesen, hogy ők maguk egészségesek legyenek, valamint mindkét szülője vegyen részt a február 6-án és 7-én szervezett szűrőtesztelésen és negatív eredményt produkáljanak. Akár a városunkban is több tesztelőhely fogadja majd az érdeklődőket.
Nekünk egy szülői becsületbeli nyilatkozat szükséges a szülők teszteléséről, amit ide kattintva kinyomtathatnak, vagy lemásolhatnak. Természetesen, ha a tanuló kizárólag csak az egyik szülőjével él együtt, elég az ő teszteredménye. Ha a tanuló, vagy a szülő három hónapnál nem régebben átesett a Covid-19 fertőzésen, jelezze azt az osztályfőnöknek. Terveink szerint hétfőtől reggel 7-kor nyit az iskola, működik a konyha és a napközi 17.00 óráig. Az összes ebédes tanulót reggel összeszámoljuk, ennek alapján mehet enni, nem kell külön bejelenteni őket. Ha viszont az ebédes tanuló hétfőn nem kér ebédet, jelezzék az osztályfőnöknek. A téli szünetet megelőző formában és biztonsági szabályok betartásával folytatjuk az iskolai oktatást. A  gyerekek visszatéréséről az iskolába, vagy a tesztelésről részletesebb információkat találnak még az oktatásügyi minisztérium, illetve városunk honlapján.
Mielőtt kialakul Önökben egy vélemény az új helyzettel kapcsolatban, kérem vegyenek figyelembe legalább két dolgot. Az egyik, hogy ami az oktatásügyet illeti a kialakult nem könnyű helyzetben, Szlovákia városi és községi önkormányzatait leginkább javaslatokkal irányítják, a másik pedig az, hogy amíg mi pedagógusok nem kapunk védőoltást, a bőrünket visszük a vásárra feladatvégzésünk során.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató