«

»

OSZTÁLYZÁS 2020.

Tisztelt Szülők!
 
Ebben az egészen rendhagyó tanévben minden iskolának el kellett döntenie, hogy miként fog osztályozni a 2019/2020-as tanév második félévében és erről Önöket, szülőket idejében kell értesítenünk. Pedagógiai közösségünk úgy döntött, hogy az alsó tagozatban nem osztályzunk, a tanulók minősítő érdemjegy nélkül folytatják a tanulmányaikat. A felső tagozatban nem osztályozzuk a nevelési tantárgyakat, a többit viszont igen. Az osztályzatokba beleszámítódik a tanulók még a második félévben az iskolában töltött idejének a teljesítménye, valamint az a hozzáállás, amivel a tanuló igyekszik partner lenni a pedagógusoknak a távoktatás sikere érdekében.
A pedagógusokkal, az osztályfőnökökkel beszélgetve azt tapasztalom, hogy tudjuk mely gyerekeknek állnak rendelkezésre szerényebb informatikai lehetőségek. E miatt egy gyereket sem érhet hátrány.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató