«

»

Tisztelt Szülők!

Már több, mint egy hónapja tart az iskolánkban is ez a rendhagyó oktatási forma. Több fórumon volt alkalmam megismerkedni azzal, miként csinálják más iskolák, hogy birkóznak meg az új feladataikkal azt mondhatom, hogy mi, ha számba vesszük az összes tényezőt, ami most számít, a szülők és ebből következendő a tanulók hozzáállását, a kollégáim igyekezetét, a családok és a pedagógusok informatikai felszereltségét, még mindig a szerencsésebbek közé tartozunk. Most is a cél az adott körülmények közt az oktatás minél jobb megszervezése. Az iskola kapuja ideiglenesen bezárt, de az épület falai és kerítései közt az élet nem szűnt meg, lehetőségeinkhez mérten arra is gondolunk, ha visszatérnek a tanulók, minél jobb körülmények fogadják őket. Vettünk nyolc számítógépet, melyekkel a harmadik emeleti informatikai osztály gépállományának a felét le tudjuk cserélni. Vettünk három osztálynyi padot és széket, ezek a felső tagozatban váltják le a legelhasználódott bútorokat. A szülői szövetségünk segítségével pályázaton nyertünk nyolc laptopot, ezeknek az értéke majd 10 000 euro, jelenleg a távoktatást segítik, majd pedig reményeink szerint a felső tagozatban felszerelt kivetítőkhöz tartoznak a következő tanévben. És ínséges időben a kis örömöknek is nagyon kell örülni, az ősszel elültetett nyolc facsemeténk ( köztük két platán ), gyönyörűen kihajtott, öntözgetjük is őket, hogy egykor nagyra nőve hirdessék, ha összefogás, tisztelet és egymás értékeinek megbecsülése van egy közösségben, akkor nincs legyőzhetetlen akadály. 
    Még két információ, meghatároztuk a 2019/2020-as tanév második félévének az osztályzását, ezt az iskolánk honlapján elolvashatják. Megtörténtek a beíratások, 71 jövendőbeli elsőst írattak be, akik közül kilencnek a  szülei kértek halasztást, de várható még pár tanuló és ez azt jelenti, hogy akár három megtelt létszámú elsőnk lesz a következő tanévben. A más évfolyamokba jelzett átíratások is azt jelzik előre, hogy iskolánk tanulóinak a létszáma újra 15 – 20 tanulóval nőni fog. 
     Vigyázzanak családjukra, vigyázzanak magukra! 

Tisztelettel, Mészáros Péter iskolaigazgató