«

»

Tanévnyitó – Információk 2

Tisztelt Szülők!

Szeptember másodikától hasonlóan a júniusi állapotokhoz az oktatási minisztérium 12 oldalon keresztül számos kiegészítéssel utasításokkal és ajánlásokkal látta el az alapiskolákat is, hogy minél biztonságosabban kezdődhessen a 2020/2021-es tanév. Szeptember 15-ig különösen szigorú feltételekhez kell alkalmazkodnunk. Ezek a következők.
Az osztályok minden órán a törzsosztályukban maradnak. Semmilyen tantárgyat nem osztunk. Reggel iskolába lépéskor mindenki köteles fertőtleníteni a kezeit. A szülők továbbra sem léphetnek be az iskola épületébe, csak a diákok és az iskola alkalmazottai. Kivételt képeznek az elsős tanulók szülei közül  tanulónként egy szülő. Az elsősöknek egyelőre napi 4, a többi alsó tagozatosnak napi 5, a felső tagozatosoknak napi 6 tanítási órájuk lesz. Ezt több minden indokolja, de leginkább az, hogy tervezhető legyen az ebédeltetés, hogy az osztályok minél jobban ekkor is elkülönüljenek. Az étteremben megerősített ügyelet lesz az asztalok folyamatos fertőtlenítése céljából. Az iskolai büfé egyelőre nem fog működni.
A tornatermeinket szeptember 20-ig nem használhatjuk, a tornaórák jó idő esetén kint lesznek megtartva. Egyelőre annyi napközis csoport lesz, ahány alsó tagozatos osztályunk van.
Mindezek a szervezési előírások azt a célt szolgálják, hogy a tanulók egymás után minél kevesebb tárgyat, padot, széket, légteret használjanak, lehetőleg a minimális keveredés történjen az iskolában.
Az alsó tagozatosok az osztálytermükön kívül mindenhol az épületben kötelesek szájmaszkot hordani. A felső tagozatosok az osztálytermükben is, beleértve a tanítási órákat is. Természetesen ez nem érvényes a tízóraizásra, rendszeres ivásra és az ebédelésre arra az időre, míg az ebédlőasztalnál ül, valamint a tornaórákra. Nagyon jól tudom, hogy az oktatási minisztérium ezen rendelete kényelmetlen, próbára teszi diáknak, pedagógusnak a türelmét, nem jókedvünkből tartjuk és tartatjuk be.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megtenni mindent, hogy ez az időszak elviselhető legyen a diákok számára. Kérem a szülőket, ha ellenvetésük van a szájmaszkviselés ellen, azt velem közöljék, ennek a rendeletnek a betartásáért én vagyok az első számú felelőse az iskolánkban, nem az osztályfőnökök. Ez érvényes a többi betartandó rendeletre is. Kérem továbbá a szülőket, hogy legyen a diákoknál minimum két szájmaszk. Azt jelenleg nem tudjuk, hogy szeptember 15-e után miként változnak az alapiskolákra vonatkozó rendeletek. Továbbra is érvényes, hogy ha a szülő a gyerekén a koronavírus tüneteit észleli, fogja otthon és ha beigazolódik, köteles azonnal értesíteni az iskolát.
Kérem töltsék le honlapunkról az előző írásomhoz mellékelt kérdőíveket és gyerekük ezzel jöjjön a tanévnyitóra. Ha ez nem sikerül, a tanulók a tanévnyitón megkapják azokat és harmadikán hozzák be. Gyakori kérdésre a válasz, azok a tanulók, akik az elmúlt két hétben külföldön voltak, jöhetnek iskolába, nekik minden nap megmérjük a testhőmérsékletüket.
Az iskolánknak továbbá még számos szervezési és higiéniai előírást kell betartania, melyek a mi feladataink. Még nem késő, kérem a szülőket, ha gyerekük harmadikától ebédre szeretne járni, másodikán délig adja le a jelentkezőívet és az igazolást a befizetésről a konyhafőnöknőnél.
Nem győzöm hangoztatni, a jelenlegi helyzet megértést, toleranciát és egymás segítését követeli meg mindannyiunktól, hogy az energiáinkat a valós feladatainkra összpontosíthassuk.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató