Értesítések – 2021/22 kategória archívuma:

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A 2022. január 25-től érvényben lévő:

Iskolai szemafor: Iskolai Szemafor

Tünetmentességi nyilatkozat: Tünetmentesség

Karanténmentességet igazoló nyilatkozat: Karanténmentesség

Tisztelt Szülők!

Az iskolánkban kialakult járványhelyzet miatt, konzultálva a fenntartónkkal, a Járási Közegészségügyi Hivatal javaslatára a felső tagozat holnaptól (január 24-től), online oktatásra tér át. Ennek az intézkedésnek a visszavonása a körülményeink jobbra fordulásától függ. A tanulók az online oktatásukra vonatkozó pontos információkat az osztályfőnököktől kapják meg. Az egész iskolát érintő kérdéseikkel, kéréseikkel pedig hozzám fordulhatnak.
Minden felső tagozatos tanuló ebédjét lejelentettük. Önöket, Szülőket arra kérem, hogy továbbra is legyenek segítségünkre, hassanak a gyerekeikre, hogy tartsák be az online oktatás rendszabályait. Kérem, higgyék el, hogy nem jókedvünkből voltunk kénytelenek ezt az utat választani és az sem rajtunk múlt, hogy ez az információ pontosan most jutott el Önökhöz.
Az alsó tagozaton, valamint az iskolai klubban folytatódik a jelenléti oktatás és nevelés, tehát holnap várjuk azokat az osztályainkat, amelyek nincsenek karanténban.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

Egy hét online

Tisztelt Szülők!

Kormányrendelet utasítására december 13-tól 17-ig az iskolánk felső tagozata, tehát az 5., 6., 7., 8. és 9. évfolyam online oktatásra tér át.  Az osztályok az eredeti órarendjükhöz  igazodnak, legfeljebb napi 6 tanítási óráig.
Ne történjen meg, de ha a téli szünet után a felső tagozat marad az online oktatásban, akkor már egy új, az online oktatáshoz kidolgozott órarend lép majd érvénybe. Az online oktatásban a tanulóknak feladatuk időben feljelentkezniük az órákra, bekapcsolni a kamerájukat és partnernek lenniük a pedagógusoknak ebben a kényszer szülte helyzetben. Ha valamelyik tanulónak technikai okokból kifolyólag, vagy valami nyomós indok miatt nincs lehetősége bekapcsolódni az online órára, kérem ezt előre jelezni az osztályfőnökének.
Az online oktatás alatt tanúsított aktivitás, esetleg értékelés teljes értékkel beszámítódik a tanulók félévi osztályzatába. Az alsó tagozat változatlanul személyesen vesz részt az oktatáson és működik a napközi is. A téli szünet december 20-án, hétfőn kezdődik.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

É R T E S Í T É S

  • Az oktatási minisztérium 2021. november 25-én kiadott határozatában (1. melléklet) feltünteti, hogy az iskolákban folytatódik a jelenléti oktatás.
  • Azok a tanulók, akik 3 napnál többet hiányoznak, az iskolába lépéskor továbbra is leadják az osztályfőnöknek a törvényes képviselő által kitöltött „Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot” (2. melléklet).
  • A határozat tartalmazza továbbá a karácsonyi szünet meghosszabbítását is, ami 2021. december 20-tól 2022. január 7-ig tart.

1. melléklet: Határozat
2. melléklet: Tünetmentességről szóló írásbeli nyilatkozatot

VÁLTOZÁS A SZÁJMASZKOK VISELÉSÉBEN!

 

A Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján
2021. november 25-től újra kötelező a szájmaszk viselése az alapiskolákban.

 

A rendelet megtekinthető ide kattintva.

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VIGYÁZUNK EGYMÁSRA!

Tisztelt Iskolabarátok!

Sajnos ezen a héten egy újabb volt kolléganőnk, Mezei Anna hagyott itt bennünket.  Panni néni Pozsonyban szerzett alsó tagozatos tanítónői végzettséget. Mint pályakezdő egy–egy évet dolgozott a tejfalusi óvodában, illetve általános iskolában és egy nagyon rövid ideig Nagyszarván is megfordult. Majd jött egy hosszabb, hétéves időszak, amikor Légen az alapiskolában tevékenykedett. Ez után következett a csákányi kisiskola, ahol majd egy generáción keresztül, 17 évig oktatta, nevelte a falu legkisebbjeit 1959–től, 1976–ig. Ebből a közegből ment két évre Csallóközcsütörtökbe, ahol két évig foglalkozott hátrányos helyzetű  gyerekekkel. 1978–ban jött dolgozni a Somorjai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába, ahol felváltva osztálytanítóként, illetve nevelőnőként tette a dolgát.  1986–ban tőlünk ment nyugdíjba. Panni néni körül ekkor sem szűkült be a világ, amíg tehette rendszeres résztvevője volt városunk kulturális és társadalmi életének.
Panni néni szakmai tevékenységének mind a 38 évét a Felső – Csallóköz magyar iskoláiban dolgozta végig és szerzett igazán sokrétű és melyre ható ismereteket, melyeket nyilván jó sikerrel kamatoztathatott hivatásának mindennapjaiban.

Nagy köszönet érte!

Részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében!

Mészáros Péter, iskolaigazgató

MEGHÍVÓ

„Ködös Márton után, enyhe telet várhatsz,
havas Márton után, farkast soká láthatsz.”

 Kedves Szülők!

Szeretettel meghívjuk Önöket és családjukat a Corvin Mátyás Alapiskola napközije által megrendezésre kerülő

Márton-napi lámpás felvonulásra.

Helyszín: a Corvin Mátyás Alapiskola udvara
Időpont: 2021. november 11., csütörtök, 16.15 óra

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

Az iskolai étkezdében 2021. november 1-től bevezetésre kerül egy internetes applikáció, amely informálja az étkezőt a heti menüről, az ebéd folyamatáról, a diák számlájáról stb.

Az ebédet 2021. november 8-tól megrendelni ill. lejelenteni az internetes applikáción vagy az iskolai terminálon előző nap 13:45 óráig lehetséges.

Az ebédet a decemberi és az azt követő hónapokra már mindenki saját maga rendeli meg, az alsó tagozatos diákok is. Az ebédet meg lehet rendelni egész hónapra, de az étlap mindig csak 2 hétre van feltüntetve.

Az ebédet 2022. január 1-től a februári és az azt követő hónapokra már csak utalással lehet megfizetni a feltüntetett bankszámlára: SK75 0200 0000 0000 1273 7122.
A havi befizetendő összeg mindenki számára 30 EURO, vagy a szülő követi a diák ebédes számláját és szükség esetén feltölti azt.

Az utalásnál fel kell tüntetni a VS-t (variabilný symbol), ami a diák EV-je (evidenčné číslo), és a megjegyzésben (Poznámky pre príjemcu) fel kell tüntetni a diák nevét és osztályát. A pénzt mindig előző hónap 20-ig kell átutalni. Ha a diák számláján nincs elegendő pénz a rendszer nem enged ebédet rendelni. Tovább a teljes tartalomhoz »

A megvalósult és az előttünk álló terveinkről

Tisztelt Szülők!

Önök közül a szerencsésebbeknek a gyereke ebben a tanévben még nem volt karanténban, a kevésbé szerencséseké pedig már kétszer is lehetett. Olyan ez, mint a hullámvasút. Szeptember végén volt egy nehezebb időszakunk, majd rendeződtünk, a múlt héten egy újabb visszaesést éltünk át, de csütörtöktől újra visszakerültek az osztályaink. Nekünk pedagógusoknak is az a legoptimálisabb, ha személyesen oktathatunk, nevelhetünk.

Ebben a tanévben is bekapcsolódtunk a már tavalyról jól ismert tejprogramba, aminek a lényege, hogy a tanulók havonta annyiszor negyed liter tejet visznek havonta haza, ahány napot jártak iskolába. Ezért történt, hogy szeptemberben 5, októberben 4,75 liter tejet kaptak a programba bejelentkezett gyerekek.

Az idén ősszel ismét szerveztünk papírgyűjtést. Egy számunkra új, pozsonyi partnerrel léptünk kapcsolatba, aki Tovább a teljes tartalomhoz »

Fiatal kosaras lányok toborzója

Kedves szülők, kedves lányok!

A több mint 50 éves tradícióval rendelkező Somorjai Kosárlabda Klub városunk egyik legsikeresebb sportszakosztálya. A klub már több kiváló játékost nevelt ki a különböző korosztályú szlovák válogatott keretek számára. Az utánpótlás biztosítására rendszeresen töltjük fel játékos bázisunkat a legkisebb reménységekkel, ezért szeretettel várunk minden 2015 és 2016 korosztályú lányt, akit érdekel a kosárlabda és szeretné kipróbálni ezt a népszerű kollektív sportot. Ha idősebb lányaik is vannak, ne csüggedjenek őket is nagyon szívesen várjuk.

Az első edzést október 26-án tartjuk 16:00 órai kezdettel (17:00 óráig)
a SPORTCENTRUM SAMARIA épületében, Szél utca 18, Somorja.

Jelentkezni lehet e-mailen: aemit11@gmail.com, info@sbksamorin.sk
vagy telefonon a 0907 981 554 számon

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a felső tagozatos, somorjai sportklubbokban sportoló tanulók részére kondíciós és koordinációs edzési lehetőség nyílik az iskolán belül, heti 2 alkalommal (6:50-7:35), szakedző vezetésével, Somorja város által támogatva.
Hogy milyen edzéseket is jelent ez pontosan? Inspirációul, nézzék meg a csatolt videót!
Jelentkezni az adott osztály osztályfőnökénél lehet!
Várjuk az érdeklődőket!
Tovább a teljes tartalomhoz »

Értesítés

A somorjai Corvin Mátyás Alapiskola mellett működő Szülői Tanács értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a családonkénti tagdíj 20€/év értékben lett jóváhagyva a 2021/2022-es iskolaévre. Ez a pénzösszeg képezi a Szülői Tanács FŐ bevételi forrását. Felhasználása iskolai rendezvények támogatására, segédeszközök vásárlására, és egyéb kiadások, költségek fedezésére szolgál. A jelenlegi helyzetből adódóan, erre az összegre nagyobb szüksége van az iskolának, mint valaha.

Ezen felül, szívesen fogadjuk az Önök önkéntes adományait is, amely a tavalyi évben elérte a 2.500€ értéket.

Mindennemű segítséget szívesen fogadunk,  melyet a szt.corvinsomorja@gmail.com címen jelezhetnek felénk!
Ne feledjék, minden tettünkkel Tovább a teljes tartalomhoz »

Régebbi bejegyzések «