Értesítések – 2022/23 kategória archívuma:

Természetvédelmi tábor felső tagozatosoknak

Tavaly Somorja város együttműködésével sikeresen megszerveztük és lebonyolítottuk természetvédelmi táborunk első, kísérleti évfolyamát felső tagozatos tanulók részére. A tavalyi tapasztalatokra építve idén is megszervezzük a tábort. Táborunk fókuszában idén is Somorja és vidéke természeti és kulturális öröksége áll majd. A résztvevő gyerekeket három tapasztalt, pedagógiai tapasztalatokkal rendelkező animátor vezeti majd, akik szakmai szinten is garantálják a program minőségét. Célunk kellemesen és hasznosan tölteni az időt egy jó társaságban. Szeretettel várjuk régi és új résztvevőinket!

Szervező: Fórum Régiófejlesztési Központ

Kapcsolat: Szomolai Valéria 0948 032 506, szomolai@foruminst.sk

Tovább a teljes tartalomhoz »

ÁTÍRATÁS a 2023/2024-es tanévre

Az iskolánkba várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését is, akik a következő tanévet nálunk szeretnék folytatni. Ezt a mellékletben található nyomtatvány (Jelentkezési lap) hiánytalan  kitöltésével, és a kitöltött ill. aláírt nyomtatvány silvia.csader@zscorvin.sk e-mail címre való elküldésével tehetik meg.
Kérjük azokat a Szülőket, akik már most tudják, hogy gyermekük a jövő tanévben hozzánk készül valamelyik évfolyamba, átjelentkezésüket legkésőbb május hónap folyamán küldjék el.

Letölthető nyomtatványok:
JELENTKEZÉSI LAP

BEÍRATÁS

A somorjai Corvin Mátyás Alapiskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás a 2023/2024-es tanév 1.évfolyamába 
április 12-étől (szerda) 15-éig (szombat) lesz.

Gyermekük beíratására elektronikusan vagy személyesen is lehetőségük lesz.

Amennyiben a törvényes képviselő nem tudja megoldani a beíratást elektronikus formában, 2023.04.15-én (szombaton) 9:00–12:00 óra között állunk személyesen is a rendelkezésükre az iskola épületében (Halász utca 2).

Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyazonossági igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát (rodný list)!

Minden iskolaköteles gyermeket szeretettel várunk!

Nyomtatványok: 

Az elektronikus beíratáshoz kattintson ide!

Minisztériumi útmutató a beíratáshoz: Usmernenie k zápisu

Mgr. Mészáros Péter, az iskola igazgatója

Tovább a teljes tartalomhoz »

Mészáros Erzsébet emlékére

Megrendüléssel értesültünk halálhíréről. Karácsony előtt még találkoztunk az iskola által rendezett nyugdíjas pedagógusok összejövetelén. Akkor 80 éves volt, szálfaegyenes, fiatalosan derűs, tele tenni akarással. Büszke volt fiára, aki az iskola igazgatójaként, lelkesen számolt be az elért eredményekről volt kollégáinak, tanítóinak.

Erzsike tanulmányait a nyitrai egyetemen végezte. Képesítést szerzett az alsó tagozat valamennyi tantárgyának oktatására. Pedagógiai pályáját Csallóközcsütörtökben kezdte, majd Somorjába költöztek. Így lett oszlopos tagja a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola tanítói karának, ahol tanítóként, majd igazgatóhelyettesként is oroszlánrészt vállalt az oktató-nevelő munkában. Innen vonult nyugdíjba, de még visszajött helyettesíteni, kisegíteni, ha szükség volt rá.

A pedagógiai hivatással járó számtalan igényes iskolai feladat vállalásával együtt a köznevelésben, anyanyelvünk, kultúránk és hagyományaink ápolásában is maradandó értéket teremtett. Vallotta, hogy a tudás a pedagógus oktató-nevelő munkája révén válik a gyermekek tulajdonává. Nagy gondot fordított a tehetséggondozásra, de különórákon Tovább a teljes tartalomhoz »

Élmények minden mennyiségben

Az elmúlt hetekben iskolánk tanulói megannyi érdekes tanulmányi úton vehettek részt. Novemberben Pozsonyt célozták meg a felső tagozatos tanulók, ahol a „Cosmos“ kiállítás keretén belül rácsodálkozhattak a világűr rejtelmeire. Az ötödikesek épp úgy élvezték, mint a magasabb évfolyamok tanulói.
November utolsó szombatján felejthetetlen irodalmi élménnyel gazdagodott az a közel 50 tanuló, akik a budapesti Vígszínházban részesei lehettek A Pál utcai fiúk című előadásnak. A közönség szinte egy emberként énekelte a musical talán legismertebb dalát, a Mi vagyunk a Grund kezdetűt. Az előadás végén a nézőtéren halk szipogások is hallhatóak voltak, hiszen Nemecsek Ernő halála minden érző lelket megérintett.
December legelején a nyolcadikosok és kilencedikesek a bécsi karácsonyi vásárban tesztelhették le nyelvtudásukat, de számos történelmi érdekességre is fény derült a Time Travel Museum interaktív időutazásának köszönhetően. A gyerekek Tovább a teljes tartalomhoz »

Köszönetnyilvánítás

Támaszalap Polgári Társulás

 

A 22. alkalommal megrendezésre kerülő karácsonyi vásár bevétele 1.503,70€.

 

Nagyon szépen köszönjük mindenki támogatását és segítségét!

Igazgatói szünet

Tisztelt Szülők!

Csatlakozva Nagyszombat kerület középiskoláihoz, a fenntartónk belegyezésével 2022.11.18-án pénteken, az alapiskolánkban igazgatói szünetet rendeltem el.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

MEGHÍVÓ

Kedves Szülők és Iskolabarátok!

Szeretettel meghívjuk Önöket és családjukat a Corvin Mátyás Alapiskola napközije által megrendezésre kerülő 
Márton-napi műsorra és lámpás felvonulásra.

Helyszín: a Corvin Mátyás Alapiskola udvara
Időpont: 2022. november 11., péntek, 15:30 óra

„Ködös Márton után, enyhe telet várhatsz,
havas Márton után, farkast soká láthatsz.”

Szavazás – Részvételi költségvetés

Somorja városa a részvételi költségvetés keretén belül, a lakosok által megírt projektek támogatására összesen 15 ezer eurót hagyott jóvá. Most újra ÖNÖK dönthetnek arról, melyik projekt nyerjen támogatást. A beérkezett 18 ötlet közül 1 maximum 3 projektre lehet szavazni.
Az Ön szavazata is dönt arról, hogy az elkövetkezendő évben mely projektek valósulnak meg a mi városunkban. Csak EGYSZER szavazhat, mobilos segítséggel. A szavazáson csak 16 évnél idősebb Somorjai lakhellyel rendelkező személy vehet rész.
Köszönjük a projektgazdáknak az erőfeszítéseiket, amelyeket városunk szépítésére és a közös tereinek javítására szeretnének fordítani. Iskolánk projektje a Workout na školskom dvore / Workout az iskolaudvaron

Szavazni a következő címre kattintva lehet: www.samorin.hlasobcanov.sk/all-projects

Tisztelt iskolabarátok!

Szomorúan tudatjuk, hogy elhúnyt iskolánk egykori pedagógusa Végh Margit tanító néni. Évtizedeken keresztül oktatta, nevelte az iskolánkba járó somorjai és Somorja környéki tanulókat. Visszaellenőrizhetetlen, hogy emberségével, szeretetével az élvezetes zeneóráival, az énekkari próbáival, mennyi gyereknek tette változatosabbá mindennapjait. Margit néni, köszönjük szépen! 
Őszinte részvétünk a családnak.

Mészáros Péter, iskolaigazgató

Napközis tanulók szüleinek figyelmébe

Tisztelt Szülők!

Indokoltnak érezzük, hogy következetesebbé és fegyelmezettebbé váljon napközis tanulóink hazamenetele. Kérem, hogy alsó tagozatos gyerekeikért jöjjenek be az iskolánk udvarára. Ha a tanulók kint tartózkodnak az udvaron, akkor a napközis tanító nénitől vigyék el gyerekeiket, ha az épületünkből  indulnak a gyerekek haza, akkor a porta előtti főbejáratnál várják őket. Leginkább azt a gyakorlatot szeretnénk megszüntetni, hogy a szülő elindul valahonnét a gyerekéért, telefonon előre kirendeli őt valamelyik kapuhoz, majd hosszú tízpercek telnek el, míg egymásra találnak. A helyzetünket csak bonyolítja, hogy szeptember 19–től kezdődik a futópályánk rekonstrukciója, ez teherautók, munkagépek mozgásával jár az udvarunkon, gyerek nem lehet felügyelet nélkül az udvarunkon se. Csak azt a tanulót engedhetjük egyedül haza napköziből, akinek erre írásbeli beleegyezése van törvényes képviselőjétől. Látjuk, tapasztaljuk, hogy a legtöbb szülő eddig is a fentiekben leírt kérésünk szerint viszi haza gyerekét, akiknek ezen változtatni kell, megértésüket köszönjük, hisz mindez a gyerekek biztonsága érdekében történik.

Tisztelettel, Mészáros Péter iskolaigazgató

Kedves mulatásra és szórakozásra vágyó Szülők, Iskolabarátok!

Jöjjön egy kis meglepi a Szülői Tanács részéről! Még 2019 őszén merült fel a gondolat, hogy “jó lenne összehozni egy igazi “Corvin bált“! Sajnos, az ötletnek és a kezdeményezésnek a Covid véget vetett. Eddig!
Elérkezettnek láttuk az időt, hogy tegyünk egy próbát, és merjünk belevágni a szervezésbe. Nagyon szerettük volna, ha Somorja ad otthont az első CORVIN bálnak, de ez sajnos egyéb okok miatt nem sikerült! Ez a tény, reméljük nem szegi senki kedvét, és sikerül megtöltenünk a nagypakai kultúrházat! Aki pedig nem tud részt venni a bálon, de szeretné támogatni az iskolát“TÁMOGATÓI JEGYET” vásárolhat 15€ értékben, banki átutalással a Szülői Tanács számlaszámára: SK64 7500 0000 0040 3036 2086 (CSOB), megjegyzésbe kérjük beírni: “tamogatoi jegy“. KÖSZÖNJÜK!

Aki viszont jönne egy jót mulatni, a jegyek szeptember 13-tól elérhetőek a következő személyeknél és helyeken:
Bauer Bartal Katalin – mobil: 0915/728688
Kardos Andrea – mobil: 0905/923970
Domonkos Timea – mobil: 0948/881887
Sztankay Szilvia – Panta Rhei Somorja
Iskola portáján – hétköznap 7:30-15:00 között

Csak 90 jegy áll rendelkezésre, jelentkezzen mindenki időben!

Bízunk benne, hogy össze tudunk hozni egy sikeres és jókedvű szülői bált!

Várunk mindenkit sok szeretettel!

A Szülői Tanács nevében: Domonkos Timea

Régebbi bejegyzések «