Értesítések – 2022/23 kategória archívuma:

ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ!


Értesítjük az iskolánk tanulóit és a Tisztelt Szülőket, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra
2023. szeptember 4-én 8:30-kor kerül sor.

Kérjük a diákokat, hogy 8:00-kor gyülekezzenek az osztályaikban, ahol osztályfőnökeiktől rövid tájékoztatást kapnak.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Szükséges füzetek a 2023/2024-es tanévre

 

 1. osztályos taneszközlista –> kattints ide

 

 2-4. évfolyam –> kattints ide

 

 felső tagozat –> kattints ide

Természetvédelmi tábor felső tagozatosoknak

Tavaly Somorja város együttműködésével sikeresen megszerveztük és lebonyolítottuk természetvédelmi táborunk első, kísérleti évfolyamát felső tagozatos tanulók részére. A tavalyi tapasztalatokra építve idén is megszervezzük a tábort. Táborunk fókuszában idén is Somorja és vidéke természeti és kulturális öröksége áll majd. A résztvevő gyerekeket három tapasztalt, pedagógiai tapasztalatokkal rendelkező animátor vezeti majd, akik szakmai szinten is garantálják a program minőségét. Célunk kellemesen és hasznosan tölteni az időt egy jó társaságban. Szeretettel várjuk régi és új résztvevőinket!

Szervező: Fórum Régiófejlesztési Központ

Kapcsolat: Szomolai Valéria 0948 032 506, szomolai@foruminst.sk

Tovább a teljes tartalomhoz »

ÁTÍRATÁS a 2023/2024-es tanévre

Az iskolánkba várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését is, akik a következő tanévet nálunk szeretnék folytatni. Ezt a mellékletben található nyomtatvány (Jelentkezési lap) hiánytalan  kitöltésével, és a kitöltött ill. aláírt nyomtatvány silvia.csader@zscorvin.sk e-mail címre való elküldésével tehetik meg.
Kérjük azokat a Szülőket, akik már most tudják, hogy gyermekük a jövő tanévben hozzánk készül valamelyik évfolyamba, átjelentkezésüket legkésőbb május hónap folyamán küldjék el.

Letölthető nyomtatványok:
JELENTKEZÉSI LAP

BEÍRATÁS

A somorjai Corvin Mátyás Alapiskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás a 2023/2024-es tanév 1.évfolyamába 
április 12-étől (szerda) 15-éig (szombat) lesz.

Gyermekük beíratására elektronikusan vagy személyesen is lehetőségük lesz.

Amennyiben a törvényes képviselő nem tudja megoldani a beíratást elektronikus formában, 2023.04.15-én (szombaton) 9:00–12:00 óra között állunk személyesen is a rendelkezésükre az iskola épületében (Halász utca 2).

Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni személyazonossági igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát (rodný list)!

Minden iskolaköteles gyermeket szeretettel várunk!

Nyomtatványok: 

Az elektronikus beíratáshoz kattintson ide!

Minisztériumi útmutató a beíratáshoz: Usmernenie k zápisu

Mgr. Mészáros Péter, az iskola igazgatója

Tovább a teljes tartalomhoz »

Mészáros Erzsébet emlékére

Megrendüléssel értesültünk halálhíréről. Karácsony előtt még találkoztunk az iskola által rendezett nyugdíjas pedagógusok összejövetelén. Akkor 80 éves volt, szálfaegyenes, fiatalosan derűs, tele tenni akarással. Büszke volt fiára, aki az iskola igazgatójaként, lelkesen számolt be az elért eredményekről volt kollégáinak, tanítóinak.

Erzsike tanulmányait a nyitrai egyetemen végezte. Képesítést szerzett az alsó tagozat valamennyi tantárgyának oktatására. Pedagógiai pályáját Csallóközcsütörtökben kezdte, majd Somorjába költöztek. Így lett oszlopos tagja a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola tanítói karának, ahol tanítóként, majd igazgatóhelyettesként is oroszlánrészt vállalt az oktató-nevelő munkában. Innen vonult nyugdíjba, de még visszajött helyettesíteni, kisegíteni, ha szükség volt rá.

A pedagógiai hivatással járó számtalan igényes iskolai feladat vállalásával együtt a köznevelésben, anyanyelvünk, kultúránk és hagyományaink ápolásában is maradandó értéket teremtett. Vallotta, hogy a tudás a pedagógus oktató-nevelő munkája révén válik a gyermekek tulajdonává. Nagy gondot fordított a tehetséggondozásra, de különórákon Tovább a teljes tartalomhoz »

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!

Kérjük támogassák jövedelemadójuk 2%-val a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola mellett működő Szülői Tanács szervezetét! Célunk az iskola és annak tevékenységeinek támogatása! Szervezetünk együttműködve az iskolával folyamatosan azon dolgozik, hogy gyermekeink szép, modern környezetben végezhessék tanulmányaikat! 

Támogatásukat előre is köszönjük!

A szükséges nyomtatvány letölthető itt: Vyhlásenie

Tovább a teljes tartalomhoz »

TÁJÉKOZTATÁS

Figyelem – 2023. február 1-jétől változik az iskolai étkezés ára!

A banki utalás esetén a fizetendő havi előleg: 1.-4. évf.: 45 €5.-9. évf.: 50 €

A napi ebéd ára:
1.-4. évfolyam 2,10€ (1,70€ ebéd + 0,40€ rezsi)
5.-9. évfolyam 2,30€ (1,90€ ebéd + 0,40€ rezsi)
felnőtt 3,60€ (2,40€ ebéd + 1,20€ rezsi)

Az étkezők az ebédet egész hónapra előre megrendelhetik a megrendelő terminálnál vagy az internetes alkalmazáson keresztül (strava.cz). Az ebédet előző napon 13:45 óráig lehet megrendelni, illetve lejelenteni. Az ebéd lejelentése a terminálnál vagy az internetes alkalmazás segítségével lehetséges. Az időben nem lejelentett étkezés árát nem áll módunkban visszatéríteni.
Az ebéd ára utalással téríthető meg előző hónap 20-áig az iskolai étkezde számlaszámára:– IBAN: SK75 0200 0000 0000 1273 7122. Az utalásnál fel kell tüntetni a VS-t (variabilný symbol) és a megjegyzéshez (Poznámky pre príjemcu) írják be gyermekük nevét és osztályát. Ha az előleg nem érkezik meg a számlára előző hónap 30-áig, a rendszer nem enged ebédet rendelni.

Figyelem – 2023. február 1-jétől változik az iskolai klub havi díja!

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy az iskolai klub havi díja februártól 10€-ra emelkedik.

Élmények minden mennyiségben

Az elmúlt hetekben iskolánk tanulói megannyi érdekes tanulmányi úton vehettek részt. Novemberben Pozsonyt célozták meg a felső tagozatos tanulók, ahol a „Cosmos“ kiállítás keretén belül rácsodálkozhattak a világűr rejtelmeire. Az ötödikesek épp úgy élvezték, mint a magasabb évfolyamok tanulói.
November utolsó szombatján felejthetetlen irodalmi élménnyel gazdagodott az a közel 50 tanuló, akik a budapesti Vígszínházban részesei lehettek A Pál utcai fiúk című előadásnak. A közönség szinte egy emberként énekelte a musical talán legismertebb dalát, a Mi vagyunk a Grund kezdetűt. Az előadás végén a nézőtéren halk szipogások is hallhatóak voltak, hiszen Nemecsek Ernő halála minden érző lelket megérintett.
December legelején a nyolcadikosok és kilencedikesek a bécsi karácsonyi vásárban tesztelhették le nyelvtudásukat, de számos történelmi érdekességre is fény derült a Time Travel Museum interaktív időutazásának köszönhetően. A gyerekek Tovább a teljes tartalomhoz »

Köszönetnyilvánítás

Támaszalap Polgári Társulás

 

A 22. alkalommal megrendezésre kerülő karácsonyi vásár bevétele 1.503,70€.

 

Nagyon szépen köszönjük mindenki támogatását és segítségét!

Igazgatói szünet

Tisztelt Szülők!

Csatlakozva Nagyszombat kerület középiskoláihoz, a fenntartónk belegyezésével 2022.11.18-án pénteken, az alapiskolánkban igazgatói szünetet rendeltem el.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

MEGHÍVÓ

Kedves Szülők és Iskolabarátok!

Szeretettel meghívjuk Önöket és családjukat a Corvin Mátyás Alapiskola napközije által megrendezésre kerülő 
Márton-napi műsorra és lámpás felvonulásra.

Helyszín: a Corvin Mátyás Alapiskola udvara
Időpont: 2022. november 11., péntek, 15:30 óra

„Ködös Márton után, enyhe telet várhatsz,
havas Márton után, farkast soká láthatsz.”

Régebbi bejegyzések «