Főoldal kategória archívuma:

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A 2022. január 25-től érvényben lévő:

Iskolai szemafor: Iskolai Szemafor

Tünetmentességi nyilatkozat: Tünetmentesség

Karanténmentességet igazoló nyilatkozat: Karanténmentesség

Tisztelt Szülők!

Az iskolánkban kialakult járványhelyzet miatt, konzultálva a fenntartónkkal, a Járási Közegészségügyi Hivatal javaslatára a felső tagozat holnaptól (január 24-től), online oktatásra tér át. Ennek az intézkedésnek a visszavonása a körülményeink jobbra fordulásától függ. A tanulók az online oktatásukra vonatkozó pontos információkat az osztályfőnököktől kapják meg. Az egész iskolát érintő kérdéseikkel, kéréseikkel pedig hozzám fordulhatnak.
Minden felső tagozatos tanuló ebédjét lejelentettük. Önöket, Szülőket arra kérem, hogy továbbra is legyenek segítségünkre, hassanak a gyerekeikre, hogy tartsák be az online oktatás rendszabályait. Kérem, higgyék el, hogy nem jókedvünkből voltunk kénytelenek ezt az utat választani és az sem rajtunk múlt, hogy ez az információ pontosan most jutott el Önökhöz.
Az alsó tagozaton, valamint az iskolai klubban folytatódik a jelenléti oktatás és nevelés, tehát holnap várjuk azokat az osztályainkat, amelyek nincsenek karanténban.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

Az iskolai étkezdében 2021. november 1-től bevezetésre kerül egy internetes applikáció, amely informálja az étkezőt a heti menüről, az ebéd folyamatáról, a diák számlájáról stb.

Az ebédet 2021. november 8-tól megrendelni ill. lejelenteni az internetes applikáción vagy az iskolai terminálon előző nap 13:45 óráig lehetséges.

Az ebédet a decemberi és az azt követő hónapokra már mindenki saját maga rendeli meg, az alsó tagozatos diákok is. Az ebédet meg lehet rendelni egész hónapra, de az étlap mindig csak 2 hétre van feltüntetve.

Az ebédet 2022. január 1-től a februári és az azt követő hónapokra már csak utalással lehet megfizetni a feltüntetett bankszámlára: SK75 0200 0000 0000 1273 7122.
A havi befizetendő összeg mindenki számára 30 EURO, vagy a szülő követi a diák ebédes számláját és szükség esetén feltölti azt.

Az utalásnál fel kell tüntetni a VS-t (variabilný symbol), ami a diák EV-je (evidenčné číslo), és a megjegyzésben (Poznámky pre príjemcu) fel kell tüntetni a diák nevét és osztályát. A pénzt mindig előző hónap 20-ig kell átutalni. Ha a diák számláján nincs elegendő pénz a rendszer nem enged ebédet rendelni. Tovább a teljes tartalomhoz »

Értesítés

A somorjai Corvin Mátyás Alapiskola mellett működő Szülői Tanács értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a családonkénti tagdíj 20€/év értékben lett jóváhagyva a 2021/2022-es iskolaévre. Ez a pénzösszeg képezi a Szülői Tanács FŐ bevételi forrását. Felhasználása iskolai rendezvények támogatására, segédeszközök vásárlására, és egyéb kiadások, költségek fedezésére szolgál. A jelenlegi helyzetből adódóan, erre az összegre nagyobb szüksége van az iskolának, mint valaha.

Ezen felül, szívesen fogadjuk az Önök önkéntes adományait is, amely a tavalyi évben elérte a 2.500€ értéket.

Mindennemű segítséget szívesen fogadunk,  melyet a szt.corvinsomorja@gmail.com címen jelezhetnek felénk!
Ne feledjék, minden tettünkkel Tovább a teljes tartalomhoz »

ÉTKEZÉSI ÉS TANSZERTÁMOGATÁS 2021 OKTÓBERÉTŐL – tájékoztató levél SOMORJA VÁROS Városi Hivatalától

Tájékoztatás a szülők részére, ha ebédek (óvoda, általános iskola) és iskolai felszerelések (óvoda –iskolaköles gyermekek, általános iskola) támogatását kéri a gyermek számára.

A szülők által kitöltött és aláírt nyomtatványokat legkésőbb 2021. szeptember 8-ig kell eljuttatni a Tanügyi Hivatalba.

Somorján az óvodás gyermekek és az általános iskolák tanulói jogosultak támogatásra, ha: Tovább a teljes tartalomhoz »