Értesítések – 2019/20 kategória archívuma:

Szükséges füzetek a 2023/2024-es tanévre

 

 1. osztályos taneszközlista –> kattints ide

 

 2-4. évfolyam –> kattints ide

 

 felső tagozat –> kattints ide

Tisztelt Szülők!

    Még pár nap és véget ér ez a rendhagyó tanév. Az utolsó 22 tanítási napot három feltételrendszer szerint kellett letanítanunk. Sok igyekezetünk ellenére akadtak gubancok. Az utolsó hónap az 1-5 évfolyamnak sokat ért, különösen az elsősöknek. Június elsejével a tanulók majd 71 százaléka kezdett iskolába járni, június 22-től pedig a 6-9 évfolyam 64 százaléka jött tanulni. Nagyon örülök, hogy a kilencedikeseinknek lehetőségük volt az alapiskolai tanulmányaik végén együtt lenniük. Próbáltak a ballagásra, leadták a tankönyveiket. Mindkét kilencedik osztály bankettjén ott voltam 2-2 órát és azt tapasztaltam, hogy nagyon helyesen és fegyelmezetten viselkedtek. Nagy dicséret jár nekik. A ballagás hétfőn 9.00-kor kezdődik. A főbejáraton a tanulók felsorakozva elindulnak, az iskolánk előtt az aszfaltjárdán félig megkerülik az Tovább a teljes tartalomhoz »

Szervezési változások

Tisztelt Szülők!

Az új kormányrendeletek lehetővé tették, hogy változtassunk az iskolánkban folyó oktatási, nevelési formánkon. Hétfőtől, (június 15.) újra működik a reggeli napközi, ahova a tanulókat legkorábban 6.30-ra lehet iskolába hozni. Délután a napköziben a gyerekek 17.00-ig maradhatnak. A délelőtti órák idejére visszaállnak az eredeti osztályok összetételei, illetve ahány tanuló az adott osztályból megjelenik. Egy osztályban lehet több, mint 20 tanuló és a délutáni tevékenységekre új csoportok alakíthatóak. Ezek már a mi szervezési feladataink. A fent említett változásokon kívül lényegében az előttünk álló 3. hét az első kettőhöz hasonlóan zajlik majd, az 1 – 2 évfolyamnak 4, a 3 – 5 évfolyamnak 5 tanítási órája lesz. 2020. 6. 22-től azonban az iskolánk nyitva áll mindegyik diákunk számára. Arra kérem a 6 – 9 évfolyamba járó diákok szüleit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és közöljék velük, hogy mi a döntésük, 22-től fog járni a gyerekük iskolába, vagy nem. Ha igen, bejelentkezik-e ebédre? Kérem tegyék meg ezt legkésőbb csütörtökig, ( június 18. ).
Az iskolába jelentkezőknek a következőkkel kell számolniuk. A tanév végéig folyamatos iskolába járást várunk el. Be kell tartaniuk mindegyik rájuk vonatkozó higiéniai feltételeket, melyek az iskolánk 2020. 6. hó ideiglenes működési rendszabályai tartalmaznak. ( Ez megtalálható a honlapunkon is. ) Lenni kell náluk 2 szájmaszknak, amit az étkezőben, a tanítási órákon és az udvaron levethetnek, az iskolába lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, érintésmentes lázmérővel mérhetjük a lázukat és kötelesek betartaniuk a pedagógusok utasításait az egyéb higiéniai rendeletek betartására.
Amikor a tanulók először jönnek iskolába, náluk kell, hogy legyen egy 3 napnál nem régebbi dátummal ellátott nyilatkozat a tanuló egészségi állapotáról. Ezt szintén letölthetik az iskolánk honlapjáról és csak a szülő írja alá. A bejelentkező 6 – 9 évfolyam tanulói tervezett és szervezett tevékenységgel töltik el majd a fennmaradt iskolai tanév napjait, betartva az iskolai rendtartást. Bizonyítványosztás június 30-án lesz, ami legkésőbb 10.00-ig tart majd. Ezen a napon se ebéd nem lesz, se a  napközi nem működik. A nyári napközi  július 1-től, 17-ig tart, részletek a kiküldött értesítőkön. Azok a diákok szülei, akik nem járnak iskolába érdeklődjenek a tankönyvleadásról az osztályfőnököknél. Azok a diákok, akik csak a bizonyítványuk átvételére, jún. 30-án jönnének iskolába, jöhetnek, egy szüleik által aláírt igazolással egészségi állapotukról ( fent említve ). A legkisebbek szülei júl. 30-án a bizonyítványosztáskor szájmaszkkal, kézfertőtlenítés után beléphetnek az iskolába, hogy segítsenek gyerekeiknek összepakolni és elvinni holmijaikat. 
Somorja város vezetősége, illetve a város fenntartása alatt álló iskolák, mind azon vagyunk, hogy a lehetőségeinkhez mérten ebben a rendhagyó helyzetben, merjük remélni, hogy a vége felé, az oktatói, nevelői munkánkon túl minél több segítséget nyújthassunk diákjaink szüleinek, Önöknek. Kérem higgyék el, hogy az utóbbi hónapokban az oktató pedagógusainknak a munkája nem lett se könnyebb, se kevesebb, sőt. Azt is láttuk, hogy Önökre is több feladat, megterhelés hárult. Ezért is vagyunk a barikád ugyan azon az oldalán. Együtt sikerül. 

Mészáros Péter, iskolaigazgató

A SOMORJAI CORVIN MÁTYÁS ALAPISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2020. VI. 1–től, 2020. VI. 30–ig

A fent jelzett időszakra az iskolánk, Somorja város rendelete alapján előzetes bejelentkezés után fogadja az 1.–5. évfolyamos tanulókat. A gyerekeket legkorábban 7.00–kor lehet iskolába hozni, a délelőtti tanítás 7.50–kor kezdődik. Az első két évfolyamnak napi négy tanítási órája lesz, 11.15 óráig, a 3., 4. és 5. évfolyamnak 5 tanítási órát tartunk, 12.10 óráig. A tanítási órák után akik igényelték ebédre, majd napközi otthonba mennek. A napközi 16.00 óráig tart, legkésőbb ekkorra kérem a gyerekekért jönni. A délelőtti és délutáni foglalkozások június elsejétől 11 csoporttal indul, évfolyamokra elkülönítve, mind délelőtt, mind délután a tanulók egy héten 1–1 pedagógussal lesznek. Ha a pedagógusok egészségi állapota lehetővé teszi, a folyó héten pedagógust és tanulókat a csoportokban nem változtatunk. Ha a tanulók létszáma lecsökken, a csoportokat a következő héten összevonhatjuk, esetleg megváltozhat a pedagógus személye, ha ez szervezési szempontból indokolttá válik.

Az iskolában való tartózkodás rendjének kialakításakor az a felhívás dominált, hogy minél kevesebb legyen a tanulók közti személyes kontaktus, lehetőleg a csoportok elkülönüljenek egymástól.  A reggeli érkezéskor a tanulók egyenesen az osztálytermükbe mennek, ahol 7.00–tól várja a pedagógus. Belakjuk az iskolánk mindegyik szárnyát és emeletét, egy kivétellel mindegyik csoportnak külön illemhelye lesz. Az ebédeltetést a lehetőségeinkhez mérten csoportokra elkülönülve szerveztük meg. Kerüljük, hogy a délelőtti és délutáni iskolaudvari foglalkozások alatt a csoportok keveredjenek. A tornatermeinket nem használhatjuk. Az iskolai büfé nem fog működni.

Minden reggel érintésmentes lázmérővel megmérjük a tanulók testhőmérsékletét. Az iskolánk biztosítja a fokozott higiéniai feltételek megvalósítását. A belépéskor kézfertőtlenítést, az illemhelyek használatakor a fertőtlenítő hatású folyékony szappant és papírtörlőt. Biztosítjuk a gyakori fertőtlenítést, stb.

A szülők csak egészséges gyerekeket küldhetnek iskolába. Kérem, hogy az iskolánk honlapján is megtalálható nyilatkozatot gyermekük egészségi állapotáról, töltsék ki és a tanulók június elsején ezt hozzák magukkal. Ha három napnál többet hiányzik a tanuló, ezt újra ki kell tölteni. Ha a szülő a koronavírus bármi jelét tapasztalja gyerekén, tilos iskolába küldeni, ki kell vizsgáltatni és az esetleges pozitív eredményt haladéktalanul tudatni kell az iskolával. Kérem a szülőket, hogy biztosítsák be, hogy a tanulóknak két szájmaszkjuk legyen az iskolában. A szülők, amikor hozzák, illetve viszik el a gyerekeiket, csak a bejárati ajtóig jöhetnek, az épületbe nem léphetnek be. Végül, ahogy az iskolánk pedagógusaitól, mindegyik dolgozójától, a szülőktől is kérek elegendő rugalmasságot, segítséget, esetenként megértést ennek a rendhagyó helyzetnek a minél sikeresebb kezelésére.

Az iskolánk betartja a fent említett időszakban, az iskolaügyi minisztérium és a tiszti főorvos egyéb, részletes ajánlásait melyek az iskolák újra nyitására, az oktatás, nevelés megszervezésére, a fokozott higiéniai elvárásokra és az ebédeltetésre vonatkoznak.

Mészáros Péter, iskolaigazgató

Tisztelt Szülők!

Június elsejétől Szlovákiában az alapiskolák első öt évfolyama számára újra kinyitja a kapuit.  A júniusi oktatási forma, tartalom és rendszabályok azonban merőben eltérőek lesznek az eddig megszokottaktól. A tanítási órák 7.50 – kor kezdődnek, a tanulókat legkorábban 7.00 – kor lehet iskolába hozni, az 1 – 4 évfolyam azon tanulói számára, akik napközisek, a napközi 16.00 – ig tart, az iskolánkban ebédelők számára ebédet adunk. Az 1. és 2. osztályosoknak napi négy tanítási óra lesz, ami 11.15 – ig tart, a 3.,4.,5. osztályosoknak 5 tanítási órájuk lesz, ami 12.10 – ig tart. A tanulók max. húszan lehetnek egy csoportban, a csoportokat egy pedagógus taníthatja legkevesebb egy hétig. Tehát minden csoportot, az ötödikeseket is legkevesebb egy hétig, egy pedagógus tanítja majd. A cél, hogy a tanuló csoportok minél jobban el legyenek szeparálva egymástól, pláne zárt kisebb helyiségben. Ezért a tanuló csoportjainkkal be fogjuk lakni az egész iskolát, hogy minél távolabb legyenek egymástól és lehetőleg más illemhelyet használjanak. Az ebédeltetés külön harmonogram szerint lesz beosztva. Az utasítás szerint a következő cél, hogy a tanulók minél többet legyenek a szabadban. Ha az időjárás lehetővé teszi, minden nap lesz egy tornaóra, esetleg még egy óra az iskolánk udvarán. A tornatermeinket nem használhatjuk. Az utóbbiakból kiderül, hogy ideiglenes órarend lesz, a tanulók az egyes tantárgyak törzsanyagával fognak foglalkozni. Kihangsúlyozom, hogy az oktatási órákon tervezett oktatás zajlik majd, nem gyermekmegőrzésre készülünk. Az iskolánk feladata, hogy minden reggel érintésmentes lázmérővel megmérjük a tanulók testhőmérsékletét, bejövetelkor és ebédeltetésnél biztosítsuk a kézfertőtlenítést, az illemhelyeken biztosítsuk a papírtörlőket és a fertőtlenítő hatású folyékony szappant. A legkisebbeknél ezek használatában a pedagógusok segítenek be. Az ebédeltetésre még egyéb más előírások érvényesek. Feladatunk továbbá az iskolánk fokozottabb és folyamatos fertőtlenítése.
A szülők feladatairól. Csak egészséges gyereket szabad iskolába küldeni. A mellékelt nyilatkozatot kérem töltsék ki amellyel tanúsítják, hogy gyerekük egészséges. Ha három napnál többet hiányzik a tanuló, újra ki kell tölteni. A szülő nem jöhet be az épületbe, csak a bejárati ajtóig kísérheti gyerekét. Ha a távoktatást megoldottuk, arra is képesek leszünk, önökkel közösen, hogy reggel a gyerek rendben a csoportjához találjon és távozáskor kimenjen a szülőhöz. A tanulóknál kell, hogy legyen 2 szájmaszk. A tanulóknak és a pedagógusoknak a tanítási órákon és a szabadban nem kötelező a szájmaszk. A  szülőknek, ha a gyerekükön a koronavírus legkisebb tüneteit észleli kötelessége azonnal a tanulót otthon tartani, kivizsgáltatni és azonnal értesíteni az iskolát. Reméljük erre nem kerül sor. Most több tanulót az allergia gyötör, az osztályfőnököt kérem értesíteni erről, ez nem akadálya az iskolába jövetelnek. Az iskolánkban ebédelő tanulók az első nap az osztályfőnököknek való bejelentés alapján kapnak ebédet, a továbbiakban csippentenek. Az eddigieket is elolvasva Önök dönthetnek, hogy gyerekük június elsejétől jön – e iskolába, vagy marad otthon. Kérem, hogy döntésükről legkésőbb vasárnapig, ( május 24.-ig ) értesítsék az osztályfőnököt, hogy tudjunk pontos létszámmal tervezni. Nekünk is és Önöknek is ez fontos.
Az iskolába nem jövő tanulók távoktatásának jellege megváltozik, úgy kapják meg majd azokat a feladatokat, melyeket az iskolában részt vevők elvégeztek, mintha normál üzemmódban betegség miatt hiányoznának. Kihangsúlyozom, ha az iskolába jövés mellett, vagy ellene való döntés megszületett, akkor tartsák ehhez magukat. Akik elkezdenek iskolába járni csak betegség esetén maradjanak otthon. Mint ennek előtte. Nekünk pedagógusoknak a legelső feladatunk lesz, hogy még a legkisebbeket is rászoktassuk a megváltozott körülményekre.
Utolsó megjegyzés, mindenki aki ebben a helyzetben érdekelt, Önök szülők, mi pedagógusok, legyünk egymással segítőkészek, kreatívak és ha kell, elnézőek, a megoldást keressük. Együtt sikerül.

A nyilatkozat letölthető ide kattintva.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

Vers- és meseíró pályázat

 

Kedves Gyerekek!

 Az idén emlékezünk a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára, amikor megtörtént a történelmi Magyarország feldarabolása. Magyar felmenőink szinte egyik napról a másikra Csehszlovákia területén találták magukat. Ezt az igazságtalan és szomorú eseményt számtalan küzdelem és megpróbáltatás követte, amelyekkel szüleiteknek, nagy- és dédszüleiteknek olykor szembe kellett nézniük. Ám Ti mégis itt vagytok, magyarul tanultok és magyarul gondolkoztok. 

Elmélkedtetek már azon, hogy miért tudtunk mégis 100 éven át megmaradni magyarnak? Mi az, ami miatt érdemes magyarnak maradni? Milyen előnyünk származik a magyarságunkból? Mire lehetünk büszkék? Miben vagyunk mi erősebbek, mint mások? Esetleg abban, hogy az anyanyelvünk mellett egy másik nyelvet is megtanulunk? Vagy abban, hogy a magyar mellett egy másik kultúrát is megismerünk? Megtanultunk kiállni és küzdeni az igazunkért, önmagunkért? 

Voltál már DAC meccsen? Mi ragadott meg benne? Jó dolog felvidéki magyarnak lenni? Mi az, hogy Felvidék? Mi az, hogy anyaország? Mit jelentenek ezek a szavak számodra? Mit szeretsz Magyarországban? Melyik a kedvenc magyar városod? Mi köt téged oda? Elmesélheted például a balatoni kirándulásodat! 

Írd le nekünk a gondolataidat, sződd bele egy történetbe, verseld el az érzéseidet! Mondd el nekünk, hogy miért jó magyarnak lenni! 

TÉMA: SZÁZ ÉV, SZÁZ OK, amiért magyar maradok

ÉRTÉKÉLÉS

A beküldött alkotásokat szakmai zsűri értékeli, a nyertes művek az ajándékok mellett illusztrációt kapnak és megjelennek a Somorja és Vidéke nyári számában.

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

Az összes beküldött írás nyilvánosan elérhető és kedvelhető lesz a Csemadok somorjai alapszervezete facebook oldalán. A legtöbb kedvelést elnyerő írás szerzője szintén nyereményben részesül.

Szervezők: CSEMADOK somorjai és tejfalusi alapszervezetei

Email: csemadokpalyazat@gmail.com

(Postacím: Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Parková 4, 93101 Šamorín)

Beküldési határidő: 2020. június 4.

Terjedelem: A4-es oldal

A beküldött műveken kérjük feltüntetni a pályázó nevét, az iskolát és az osztályt!

KATEGÓRIÁK

  1. VERS (alsó tagozat)
  2. MESE, PRÓZA (alsó tagozat)
  3. VERS (felső tagozat, gimnázium) 
  4. MESE, PRÓZA (felső tagozat, gimnázium)

Tisztul az udvar

Az elmúlt hét utolsó munkanapján egy brigádnapot szerveztünk, aminek az volt a célja, hogy megtisztítsuk az udvarunkat. Egyelőre a bejáratunk környékét és az iskolánk előtti területet céloztuk meg. Az ott található fák alól elképesztő mennyiségű tűlevelet, levelet és szemetet gereblyéztünk össze. Egész kis dombot halmoztunk fel a szeméttelepen.
Nagyon jó időnk volt, ezen a napon nagyban hozzájárultunk, hogy az iskolánk udvara szebbé, rendezettebbé és egészségesebbé váljon. 

Mészáros Péter, iskolaigazgató

Tovább a teljes tartalomhoz »

Tisztelt Szülők!

Egy nap sem telt el a tegnapi felhívásom óta és máris érkeztek a felajánlások. Volt aki szakmunkával, volt aki alapanyaggal támogatott minket. Többen kérdezték joggal, pontosan miképp lehet gördülékenyebben segíteni az iskolánk minél nagyobb mértékű kifestetésére vonatkozó elképzeléseinket. Kétféleképp. Az egyik mód, ha személyesen megkeresnek az iskolában, ( általában 8 – tól 14. 00 óráig ott vagyok ),  a másik lehetőség, ha az adományaikat az iskolánk mellett működő szülői szövetség egyik számlájára küldik, ami a következő: SK88 5200 0000 0000 0770 2988 OTP Banka.
Kérem az ” informácie pre príjemcu ” ablakba beírni: ADOMÁNY, így a küldeményük biztos, hogy a megfelelő célra lesz felhasználva. Én mindennemű, felajánlással az iskolánk mellett működő szülői szövetség vezetőségének vagyok köteles elszámolni. 

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

Tisztelt Szülők!

A múlt héten arról írtam, hogy mit sikerül megvalósítanunk, most pedig azt tárom Önök elé, hogy milyen nehézségeink vannak ebben a rendhagyó helyzetben. Az elmúlt pár évben jó tempóban építkeztünk, kialakítottunk egy teljesen új, harmadik informatika tantermet bútorokkal, gépekkel, egy új politechnika tantermet nagyon jó felszereléssel, új gumi került a kisebbik tornatermünk talajára, a falra új faburkolat, felújíttattunk négy öltözőt és a hozzájuk tartozó mosdókat, zuhanyzókat, megújultak a földszinti illemhelyek. A terv erre az évre is készen állt. Egy pályázati 30 000 eurós és Somorja városa által nyújtott szintén 30 000 eurós keretből újíttattuk volna fel az első emeleti és részben a második emeleti illemhelyeket. Mindkét forrásunk füstbe ment tervvé vált. Kijelenthetem, hogy most május elején az iskolánknak önköltségből az épület állagának fejlesztésére, új tansegédeszközök vásárlására egy centünk sincs, kizárólag a részben csökkentett fizetésekre és a közüzemi számlák kifizetésére telik. A nem kicsi víz, gáz, villanyszámla megtakarítás, csak hónapok múlva jelent felhasználható tételt. Munka sok lenne, de a bűvös szó, koronavírus is okot biztosít a tehetetlenségre, amivel egyáltalán nem tudok azonosulni.
A legtöbb kritikus helyzet rejt magában lehetőségeket is. Jelen esetben ez az idő. Négy hónapunk van a következő tanév kezdetéig. Ezt ki kell használnunk. Lehetőségeink arra adhatnak esélyt, hogy kifestessünk 4 – 5 osztályt és a második emeleti folyosót. Ez azért is reális, mert ehhez nem kell egyben 15 000 euró, hogy neki lehessen állni egy illemhely felújításának, szakaszosan lehet tervezni, esetleg felfüggeszteni. Összeállt egyelőre egy kisebb csapat, akikkel már bele is vágtunk a feladatba. A költségvetéssel kezdődött. A vakolás javításával, festéssel, borítóanyagokkal, stb. stb. 150 négyzetméter falfelületet képesek vagyunk kb.185 euróból kihozni.
A 150 négyzetméter, az egy átlagos nagyságú osztály mérete. Jelenleg a második osztályt festjük és a siker mértéke attól függ, hogy a továbbiakban mekkora mértékű támogatást vagyunk képesek összehozni. Szívesen vesszük, ha aki valamilyen szempontból kötődik az iskolánkhoz és értékeli a munkánkat és megteheti, hogy csatlakozik a támogatóinkhoz. Nem csak pénz, alapanyag és szakmunka  felajánlása is segítene nekünk. Én elérhető vagyok minden nap az iskola telefonszámán, de mindegyik kollégám meg tudja adni a saját telefonszámomat is.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató

Tisztelt Szülők!

Már több, mint egy hónapja tart az iskolánkban is ez a rendhagyó oktatási forma. Több fórumon volt alkalmam megismerkedni azzal, miként csinálják más iskolák, hogy birkóznak meg az új feladataikkal azt mondhatom, hogy mi, ha számba vesszük az összes tényezőt, ami most számít, a szülők és ebből következendő a tanulók hozzáállását, a kollégáim igyekezetét, a családok és a pedagógusok informatikai felszereltségét, még mindig a szerencsésebbek közé tartozunk. Most is a cél az adott körülmények közt az oktatás minél jobb megszervezése. Az iskola kapuja ideiglenesen bezárt, de az épület falai és kerítései közt az élet nem szűnt meg, lehetőségeinkhez mérten arra is gondolunk, ha visszatérnek a tanulók, minél jobb körülmények fogadják őket. Vettünk nyolc számítógépet, melyekkel a harmadik emeleti informatikai osztály gépállományának a felét le tudjuk cserélni. Vettünk három osztálynyi padot és széket, ezek a felső tagozatban váltják le a Tovább a teljes tartalomhoz »

OSZTÁLYZÁS 2020.

Tisztelt Szülők!
 
Ebben az egészen rendhagyó tanévben minden iskolának el kellett döntenie, hogy miként fog osztályozni a 2019/2020-as tanév második félévében és erről Önöket, szülőket idejében kell értesítenünk. Pedagógiai közösségünk úgy döntött, hogy az alsó tagozatban nem osztályzunk, a tanulók minősítő érdemjegy nélkül folytatják a tanulmányaikat. A felső tagozatban nem osztályozzuk a nevelési tantárgyakat, a többit viszont igen. Az osztályzatokba beleszámítódik a tanulók még a második félévben az iskolában töltött idejének a teljesítménye, valamint az a hozzáállás, amivel a tanuló igyekszik partner lenni a pedagógusoknak a távoktatás sikere érdekében.
A pedagógusokkal, az osztályfőnökökkel beszélgetve azt tapasztalom, hogy tudjuk mely gyerekeknek állnak rendelkezésre szerényebb informatikai lehetőségek. E miatt egy gyereket sem érhet hátrány.

Tisztelettel, Mészáros Péter, iskolaigazgató 

BEÍRATÁS a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a 2020/2021-es iskolai tanévre az elsősök beíratása a rendkívüli rendeleteknek megfelelően elektronikus formában valósul meg. Arra kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az írás alatt található kérdőíveket töltsék ki és küldjék vissza az iskolánk email címére (sami@zscorvin.sk). Ha erről a címről visszaigazolást kapnak, hogy a kitöltött beíratási kérdőívet megkaptuk, a gyerek be van íratva, számolunk vele a következő iskolai tanévben. A beíratás idén 2020. április 15-től április 18-ig zajlik. Kérem férjenek bele ebbe a négy napba.
Addig is, ha valamilyen kérdésük van, az iskolai telefonszámon keressenek bennünket, legnagyobb eséllyel 9.00 és 12.00 óra között (031 562 22 70).

Tovább a teljes tartalomhoz »

Régebbi bejegyzések «